In vuur en vlam

VERHALEN

Tijdens het traject Presence & Performance Hogeschool van Amsterdam (Cultuur en Maatschappelijke Vorming) verzorgde ik een traject van 6 lessen voor 20 studenten uit verschillende leerjaren, met een verschillend kennis- en ervaringsniveau. Het doel van het traject was hun presentatievaardigheid te verbeteren.

Tijdens de eerste les vond ik deze groep studenten niet werkelijk geïnteresseerd, op het nonchalante af. Ze leken weinig bezieling uit te stralen voor hun vak. Ik besloot het doel anders vorm te geven: iedere student moest een verhaal kunnen vertellen over waar ze in vuur en vlam voor kunnen raken. Het moest te maken hebben met hun studie nu en het vak dat ze later willen uitoefenen. Voor mij is dat namelijk de kern van CMV: mensen in beweging krijgen voor jouw plan of doel of misschien zelfs droom. Hoe kun je nu  mensen inspireren als je zelf niet geïnspireerd bent?

Het was niet eenvoudig. Er vielen wat studenten af. Sommigen wilden er niet over nadenken, omdat ze eigenlijk een andere studie wilden doen en dit nu het enige mogelijke was. Anderen wilden niet ‘zo kwetsbaar’ zijn.

Ik heb om het  veiliger te maken veel meer dan gewoonlijk over mijzelf en mijn eigen ‘kwetsbaarheden’ verteld. Wat spannend was, want soms dacht ik dat ze zouden afhaken. De studenten die bleven, werden uitgedaagd en gingen steeds meer en diepgaander vertellen. Daarbij gaf ik positieve feedback op de momenten dat het ‘raak was’ en ze duidelijk contact maakten met hun toehoorders.

De middagen werden voor de studenten, zoals ze het zelf zeiden, speciale uren, anders dan de andere lessen en colleges. Moeilijk, uitdagend, maar met een speciale intensiteit.

Breng ook een inspirerend verhaal